پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ذات تمییز: زنی که خون حیض و استحاضه وی از راه اوصاف هریک قابل تشخیص است) ر تمییز (.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 700

اصطلاح‌نامه

اعم

زن ( جنس )

وابسته

استحاضه ذات تمیز، تمییز حیض

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 700