پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

ذبح

اخص

ذبح اشتراکی مسلمان، ذبح اشتراکی مسلمان و کافر

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 116
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 36-2 : صفحه 146
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 11 : صفحه 86