پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ذبح

وابسته

آلات ذبح، غصب ( فقه )

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 65
  • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه 108