پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ذبح با فلز غیر آهن

وابسته

برنج ( فلز )

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 146