پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ذبح با سنگ

وابسته

سنگ آتش

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 100