پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ذبح با فلز غیر آهن

وابسته

ذبح با نقره، طلا

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 21 : صفحه 289
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 146