پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ذبح با فلز غیر آهن

وابسته

ذبح با طلا، نقره

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 146