پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام قبله، ذبح

وابسته

استقبال ذبیحه، جهل به قبله

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 5 : صفحه 209