پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تصرف غنیمت جنگی، ذبح

وابسته

غنیمت جنگی

منابع

  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه (124-125)