پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام صید، ذبح

وابسته

خوردن صید محرم، ذبح صید در احرام، صید در احرام

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 18 : صفحه 293
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 20 : صفحه 314
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 6 : صفحه 335