پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام صید، ذبح حرام

وابسته

حرم مکه

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 20 : صفحه 313
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 6 : صفحه 335
  • مهذب الاحکام جلد 13 : صفحه 141