پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

جنایت بر حیوان

وابسته

ذبح

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 603