پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام ارتداد، ذبح کافر اصلی

وابسته

مرتد ( فقه )

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 79
  • ریاض المسائل جلد 8 : صفحه 166
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 11 : صفحه 451
  • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه 56