پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ذبح کافر حکمی

وابسته

ذبیحه ناصبی، ناصبی ( فقه )

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 146
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه (79-80)
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 11 : صفحه 467