پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ذبح پرنده، ذبح در حرم

وابسته

پرنده، ذبح چارپا در حرم

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 349
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 20 : صفحه 189، 270
  • مهذب الاحکام جلد 13 : صفحه 228