پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ذبیحه

وابسته

ذبح اختیاری، ذبیحه اضطراری