پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ذبیحه

وابسته

ذبح اضطراری، ذبیحه اختیاری

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه 108