پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ذبیحه سر زمین اسلام

وابسته

بازار مسلمین

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 154
  • ریاض المسائل جلد 8 : صفحه 198
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 21 : صفحه 22
  • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه 103