پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ذبیحه سر زمین اسلام» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ذبیحه بلاد مسلمین

اعم

ذبیحه

اخص

ذبیحه بازار مسلمین

وابسته

ذبیحه سر زمین کفار، سرزمین اسلام ( فقه )

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 154
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 36-2 : صفحه 147
  • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه (103-104)