پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

ذبیحه

اخص

ذبیحه مسلمان برای ذمی
به لحاظ مذهب:
ذبیحه اهل تسنن، ذبیحه مؤمن

وابسته

ذبیحه کافر