پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

ذبیحه کافر کتابی

اخص

ذبیحه مسیحی با ذکر اسم مسیح
به لحاظ تسمیه:
ذبیحه مسیحی با تسمیه، ذبیحه مسیحی بدون تسمیه

وابسته

مسیحی ( فقه )

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 80، 85
  • حرمة ذبائح اهل الکتاب : صفحه 45، 46
  • ریاض المسائل جلد 8 : صفحه 168
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 21 : صفحه 10، 16
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 36-2 : صفحه 24
  • کتاب الام جلد 2 : صفحه 254
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 11 : صفحه 69
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 11 : صفحه 453