پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ذبیحه مسیحی

وابسته

اسم مسیح

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 83
  • کتاب الام : صفحه 254
  • مستند الشیعة فی احکام الشریعة جلد 15 : صفحه 383