پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ذبیحه کافر اصلی

وابسته

مشرک ( فقه )

منابع

  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 3 : صفحه 327
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 146
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 11 : صفحه 69
  • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه 55