پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نفاس، ذبیحه زن

وابسته

نفسا

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 146
  • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه 59