پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

ذبیحه کافر

اخص

ذبیحه بت پرست، ذبیحه کافر کتابی، ذبیحه مرتد، ذبیحه مشرک

وابسته

ذبح کافر اصلی، ذبیحه کافر حکمی، کافر اصلی

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 146
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 96
  • ریاض المسائل جلد 8 : صفحه 166
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 21 : صفحه 73، 97، 145، 154، 273
  • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه 56