پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

ذبیحه اهل کتاب نزد مشهور فقها، حرام است؛ هر چند به هنگام ذبح، نام خدا را بر آن ببرند 10 (--» ذبح).

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 737

اصطلاح‌نامه

اعم

ذبیحه کافر اصلی

اخص

ذبیحه ذمی، ذبیحه مجوسی، ذبیحه مسیحی، ذبیحه یهودی

وابسته

ذبح کافر کتابی، کافر کتابی

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 7 : صفحه 142
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 80، 81، 82، 85
  • حرمة ذبائح اهل الکتاب : صفحه 44
  • ریاض المسائل جلد 8 : صفحه 166
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 21 : صفحه 10، 22، 32، 113، 244
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 36-2 : صفحه 13، 24، 77، 132
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 737
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 11 : صفحه 69
  • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه 56