پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ذراع ( آلت سنجش )

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 14 : صفحه 201
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 328