پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ذراع شرعی: واحد طول به اندازه فاصله آرنج تا سر انگشتان) ر ذراع (.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 707

اصطلاح‌نامه

اعم

ذراع ( آلت سنجش )

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 707