پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

ذراع: حدّ فاصل آرنج تا سر انگشت میانی/ واحد اندازه گیری طول.

مراد از ذراع به معنای دوم، ذراع انسان معتدل در خلقت و قامت است. طول ذراع را برابر 24 انگشت، برابر شش قبضه - هرقبضه چهار انگشت به هم چسبیده - برابر 46/5 سانتی متر ذکر کرده‏اند.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 705

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ذراع ( آلت سنجش )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اذرعه، ذرع

اعم

آلات سنجش

اخص

ذراع اسود، ذراع بعض اکاسره، ذراع شرعی
به لحاظ قدمت:
ذراع قدما، ذراع محدثین

وابسته

باطن قدم

== منابع ==index.php?catid=50

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 779
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 21 : صفحه 205
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 38 : صفحه 315
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 248
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 510
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 14 : صفحه 198
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 705
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 3 : صفحه 366
  • مهذب الاحکام جلد 9 : صفحه 144