پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ذغال سنگ» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

فحم الحجری

اعم

معدن

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 352