پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ذلیل کردن مؤمن ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اذلال مومن

اعم

اهانت به مؤمن

وابسته

ذلت ( فقه )