پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نجاسات، ذوب

وابسته

ذوب فلز در ظرف نجس

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 52