پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ذکوریت، شرایط نماز عیدین

وابسته

نماز عیدین

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 11 : صفحه 345
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 2 : صفحه 396