پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ربا بین پدر و فرزند

وابسته

ولد الزنا

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 23 : صفحه 380