پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام ارتداد، رجوع از طلاق ( فقه )

وابسته

اسلام مطلقه مرتده، مرتد ( فقه )

منابع

  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 3 : صفحه 326
  • ترجمه شرایع الاسلام جلد 1-2 : صفحه 810
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 32 : صفحه 181، 186
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 39 : صفحه 280، 482
  • قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 134
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 9 : صفحه (189-191)، 190
  • موسوعة فقه ابراهیم النخعی جلد 1 : صفحه 462
  • موسوعة فقه عبدالله بن عباس : صفحه 314
  • موسوعة فقه عبدالله بن مسعود : صفحه 211