پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «رجوع حایض به تمییز» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

رجوع به تمییز، رجوع به صفات

اعم

احکام حیض، رجوع ( فقه )

اخص

رجوع ذات عادت به تمییز، رجوع مبتدئه به تمییز، رجوع مضطربه به تمییز

وابسته

اشتباه حیض، تمییز حیض، حایض ( فقه )، رجوع به روایات

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 3 : صفحه (277-278)، 299، 301
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 3 : صفحه 303
  • مهذب الاحکام جلد 3 : صفحه (208-209)