پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

رجوع ذات عادت به تمییز

وابسته

خون ذات عادت بعد ده روز، رجوع وقتیه به وقت، رجوع وقتیه عددیه به عادت

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 3 : صفحه 301
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 3 : صفحه (297-298)
  • مهذب الاحکام جلد 3 : صفحه 206