پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

رسیدن انسان، شرایط نماز قصر

وابسته

حد ترخص، سفر ( فقه )، ظهور خلاف در سفر، عدول از نماز، مکان قصر نماز

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 255
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 6 : صفحه 49
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 8 : صفحه 88، 136
  • مهذب الاحکام جلد 6 : صفحه 170
  • مهذب الاحکام جلد 9 : صفحه 214، 227، 263