پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

رضاع از کافر

وابسته

مسیحی ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه رضاع از مسیحی به زیرصفحه رضاع از مسیحی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 2 : صفحه 652