پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

رضاع از کافر

وابسته

حیوان ( فقه )، حیوان مرتضع از کافر، کافر ( فقه )

منابع

  • کلمة التقوی جلد 6 : صفحه 347، 348