پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، رطوبات انسان

وابسته

أجزای کافر، کافر ( فقه )

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 1 : صفحه 370
  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 103