پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

انسان ( فقه )

وابسته

محترم الدم

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 5 : صفحه 114