پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

رموز سجاوندی : علائم بیانگر انواع وقف

رموز سجاوندی، نشانه‌های ششگانه‌ای برای وقف هستند و مبتکر آن یکی از دانشمندان علم قرائت به نام محمد بن یزید طیفور سجاوندی (م 560 ق) است.

نشانه‌های سجاوندی از این قرار است:

1. م: علامت وقف لازم؛ 2. ط: علامت وقف مطلق؛ 3. ج: علامت وقف جایز؛ 4. ز: علامت وقف مجوز؛ 5. ص: علامت وقف مرخص؛ 6. لا: علامت وقف ممنوع.

منابع

 1. فرهنگ معین جلد 2 : صفحه 1838
 2. لغت نامه دهخدا جلد 8 : صفحه 11883
 3. حلیة القرآن قواعد تجوید مطابق با روایت حفص از عاصم : صفحه 131
 4. سر البیان فی علوم القرآن : صفحه (249-254)
 5. تجوید معین : صفحه (114-116)

اصطلاح‌نامه

اعم

رموز متأخرین

اخص

ج، ز، ص، ط، لا ( علوم قرآنی )، م

منابع

 • البرهان فی علوم القرآن : صفحه 249
 • تجوید معین : صفحه (114-116)
 • حلیة القرآن قواعد تجوید مطابق با روایت حفص از عاصم : صفحه 131
 • زنده جاوید و اعجاز جاویدان جلد 2 : صفحه 131
 • سر البیان فی علوم القرآن : صفحه (249-254)
 • فرهنگ معین جلد 2 : صفحه 1838
 • لغت نامه دهخدا جلد 8 : صفحه 11883