پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، رمی سپر در قتال

وابسته

جهاد ( اعم )، رمی سپر مسلمان در قتال

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه 385
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 70