پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام اجاره، رهن عین

اخص

رهن عین مستاجره به مستاجر

وابسته

عین مستاجره

منابع

  • الفقه : صفحه 57، 208
  • المهذب جلد 2 : صفحه 48
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 37 : صفحه 55، 135