پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

اخبار اَقدام: روایات تعیین کننده وقت نماز ظهر و عصر بر اساس قدم (حدّ فاصل میان پاشنه تا سر انگشت) .

به روایاتی که وقت نماز ظهر را، رسیدن سایه انسان بعد از زوال به اندازه

________________________________________

289

دو یا یک گام و وقت نماز عصر را، چهار یا دو گام می‌داند، اخبار اقدام گفته شده است.

برای این روایات، توجیهاتی ذکر شده است:

1. مراد، بیان مدّت وقت فضیلت نماز ظهر و عصر است. وقت فضیلت نماز ظهر تا امتداد سایه به مقدار دو یا یک گام و نماز عصر تا چهار یا دو گام است.

2. مراد، بیان وقت نافله ظهر و عصر در مقدار یاد شده و جواز تأخیر نماز واجب از آن مدّت است.

3. منظور، زمان اختیاری نماز ظهر و عصر است، در مقابل وقت اضطراری آن دو که پس از گذشت سایه از مقدار یاد شده، آغاز می‌گردد. 1

1 - وسائل الشیعة 4 140 - 152؛ جواهر الکلام 7 75 - 80 و.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 288

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نماز، روایات ( فقه )

وابسته

وقت نماز ظهر، وقت نماز عصر

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه (288-289)