پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

اخبار تحلیل: روایات در بر دارنده حلیّت خمس و انفال برای شیعیان.

به این اخبار برای حلیّت انفال (--' انفال) و نیز خمس (--' خمس) برای شیعیان در عصر غیبت، استدلال شده است. 1

الحدائق الناضرة 12 428 و جواهر الکلام 16 134 - 14.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 290

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام خمس، روایات ( فقه )

وابسته

انفال ( فقه )، خمس ( عمل )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه روایات تحلیل به زیرصفحه روایات تحلیل/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 290