پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

اَخبار: روایات صادر شده از پیامبر و معصومان علیهم السّلام (--' سنّت) .

تفاوت سنّت با حدیث در این است که حدیث عبارت است از قول و محکی قول، فعل و تقریر معصوم علیه السّلام؛ لیکن سنّت اعم از آن است و شامل موارد یاد شده و خود فعل و تقریر نیز میشود. 2 از عنوان یاد شده در اصول فقه، بخش حجج و امارات سخن گفته‏‌اند.

منابع

 1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 288

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

روایت یا حدیث ممکن است گفتار غیر قرآنی خداوند باشد که آن را حدیث قدسی می گویند. همان طور که به قول و محکی قول، فعل و تقریر معصوم (ع) نیز اطلاق شده است . سنت اعم از روایت است زیرا شامل موارد یاد شده و خود فعل و تقریر نیز می شود.

مترادفات

از واژه «روایات ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

احادیث ( فقه )، اَخبار ( فقه )، حدیث ( فقه )، خبر( حدیث )، روایت ( فقه )

اعم

سنت ( قول، فعل و تقریر معصوم)

اخص

حدیث سلسلة الذهب، حدیث قدسی، روایات اعتصام آب کر، روایات اَقدام، روایات بیان مایحتاج الیه الناس، روایات تثلیث، روایات تحلیل، روایات تخییر ( فقه )، روایات تفصیل، روایات تقدیم، روایات تقیه، روایات توقف ( فقه )، روایات جبین، روایات جهاد، روایات حصر، روایات خمسه و سبعه، روایات دهن، روایات ذراع، روایات رؤیت، روایات رخصت، روایات سُبع، روایات سُتْره، روایات صفات، روایات ضرب، روایات عادت، روایات عدد، روایات عفو، روایات علاجیه، روایات عَرض، روایات غرّه، روایات غنا، روایات قامت و قامتین، روایات کسر، روایات کفو در نکاح، روایات مثل و مثلین، روایات مره و مرتین، روایات مضایقه، روایات من بلغ، روایات مهادنه، روایات مواقیت، روایات نفض، روایات نیت، روایات وجه، روایات ولایت فقیه، روایات یمین ( سمت راست )، روایات یمین ( قسم )، روایت « صنائع المعروف »، روایت « عونک الضعیف من افضل الصدقة »، روایت «کل معرف صدقة »، روایت اربعمأة، روایت جب

وابسته

اصول اربعمائه، تعلم حدیث، عاریه کتب حدیث به کافر، مس احادیث، معلم حدیث، نوشتن احادیث

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه روایات ( فقه ) به زیرصفحه روایات ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 2 : صفحه 171
 • البیان فی تفسیرالقرآن : صفحه 286
 • التمهید فی علوم القرآن جلد 6 : صفحه 77
 • التمهید فی علوم القرآن جلد 8 : صفحه 206
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 19 : صفحه 13
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 25 : صفحه 263
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 288
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 258
 • مجله پژوهشهای قرآنی جلد 13 : صفحه 356
 • مجله پژوهشهای قرآنی جلد 4 : صفحه 114
 • مناهل العرفان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 298