پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

روزه ( فقه )

وابسته

روزه ماه رمضان مشتبه، زندانی ( فقه )

منابع

  • الصوم فی الشریعة الاسلامیة الغراء جلد 1 : صفحه 29
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 8 : صفحه 204
  • مهذب الاحکام جلد 10 : صفحه 20