پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام ارتداد، روزه کافر

اخص

روزه قضای مرتد

وابسته

ارتداد روزه دار، مرتد ( فقه )

منابع

  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 6 : صفحه 268
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 5 : صفحه 255
  • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 3 : صفحه 325